سازمان آرامستانهای اهواز

سامانه جستجوی متوفیان

آخرین دلنوشته ها
Alternate Text
درباره ما

تنها آرامستان قانوني، فعال و متمركز كلان شهر اهواز كه از سازمانهاي زير مجموعه حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز است كه داراي اساسنامه و آيين نامه هاي مالي و اداري مصوب است و كليه فعاليتهاي اين سازمان تحت نظارت هيئت مديره مستقل به رياست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز برنامه ريزي و هدايت مي شود.